Labākās kāzu fotogrāfijas Kāzu fotogrāfs Aigars JansonsZvaniet 26469420
e-pasts: mygoldline777@gmail.com

Kāzu dziesmu izlase

kāzu dziesmas, dziesmas kāzās, kāzu tradīcijas. kāzas, tautasdziesmas par kāzām

Šajā kāzu dziesmu izlasē ir apkopotas populārākās latviešu dziesmas par kāzām, kuras ļoti bieži izmanto dažādās kāzu situācijās.Kāzu dziesmas dzied pie galda, dzied sagaidot jauno pāri, mičošanā utt

Pie jūras dzīve mana

Es kā smilga smilšu kāpai pieķeros,
Es kā smilga vēja liekta atliecos,
Es kā smilga smiltīs vīta pieceļos.
Kas man citur tādu spēku, spēku dos.

Piedz.

Pie jūras dzīve mana -
Tāds likten`s man ir lemts.
Šo zemi un šo jūru
Man mūžam neatņemt.
Gan vēja spīts ir manī,
Gan zilās jūras sāls.
Jel skani, skani, skani,
Jel skani man, viļņu balss.

Es kā kaija pāri jūrai lidinos,
Es kā kaija tālu selgā aizlaižos.
Es kā kaija jūras klēpī šūpojos.
Kas man citur tādu prieku, prieku dos.

Piedz.

Es kā vilnis savam krastam paklanos,
Es kā vilnis savam krastam pieglaužos.
Es kā vilnis tik pēc jūras ilgojos.
Kas man citur tādu laimi, laimi dos.

Piedz.

Pie Dzintara jūras

Pie Dzintara jūras, kas Kurzemi vij,
Reiz vientuļā krastā tie tikušies bij.
Viņš Daugavas laivinieks,
Kam strauji pukst sirds,
Tā zvejniece jauna, prieks acīs tai mirdz.

Nāc līdz manā dzimtenē meitene teica
Draugs mans, klusi iemīlot sirds tevi sveica.
Mēs saderam kopā, tā man vidzemnieks teic,
Kā Kurzemes vēji, tā dzied Vidzemes vējš.

No Daugavas krastiem stalts laivinieks brauc,
To Dzintara jūra un meitene sauc.
Kur Kurzemes krastā tie tikušies bij,
Tur nākotnes laimei tie gredzenus mij.

Nāc līdz manā dzimtenē meitene teica
Draugs mans, klusi iemīlot sirds tevi sveica.
Mēs saderam kopā, jo tu laivinieks stalts,
Un Dzintara jūra mūsu laimei te šalc.

Vecpiebalgas ūdenrozes

Kā lai šonakt vienaldzīgi klusē,
Kā lai tādā brīdī projām iet,
Ja visapkārt Vecpiebalgas pusē
Atkal baltas ūdensrozes zied.

Panāc pretī, ūdensroze mana!
Pamalē jau atvasaru jūt.
Cik tad ilga tāda ziedēšana,
Cik tad ilgi var tik skaista būt!

Tāpēc, lūdzu, piedod, Vecpiebalga,
Ka es nāku tavas rozes zagt!
Ja tās šonakt zied tik ļoti valgas,
Kas to zin, vai ziedēs citu nakt.

Tālās zvaigznes zilgu gaismu laista,
Man līdz rozēm tomēr nenokļūt.
Kā gan var tik velnišķīgi skaista
Un tik bezdievīgi salta būt!

Daudz baltu dieniņu

Daudz baltu dieniņu Laimiņa dodi,
Diženi, raženi dzīvojoti!
Diženi, raženi dzīvojoti!
Daudz baltu dieniņu Laimiņa, dodi,
Diženi, raženi strādājoti!
Diženi, raženi strādājoti!
Daudz baltu dieniņu Laimiņa, dodi,
Diženi, raženi mīlējoti!
Diženi, raženi mīlējoti!

Šalc zaļais mežš

Šalc zaļais mežs, kur lakstīgalas dzied,
Un birstalās vēl vijolītes zied.
Tik tumšās egles skumji galvas glauž:
Par senām jaunīb’s dienām viņas pauž.

No dzidrā ūdens maigās stirnas dzer,
Dzeguze kūko, zaķīts ausis ver:
Jau mednieks nāk, kas zin, varbūt šodien
Tam nomirt būs – viņš aši krūmos lien.

Bet jaunība tik sen aiz kalniem jau,
Šeit dzīvē mums vairs īstas laimes nav.
Bet zaļais mežs, kur lakstīgalas dzied
Tas jaunībai kā sapnis garām iet.

Krizantēmas

Uz loga vāzē stāv krizantēmas
Un rozes sen jau vītušas,
Ne nāc pie manis, ne meklē laimi
Kas bijis sen jau aizgājis.

Kas pirmā atnāks tai piederēšu,
Ar krizantēmām rotāšu,
Un smaidīdami mēs grēkā grimsim,
Kā ievu ziedi atvarā.

No rīta svešos ļaudīs ejot,
Mums skats būs tīrs un nevainīgs,
Tik krizantēmas uz loga vāzē,
Bet tās jau muļķes nesaprot.

Tas bija toreiz kad tavas acis
Vēl spēja mani valdzināt,
Bet tagad tumšās rudeņa naktīs
Man atliek tikai pasmaidīt.

Uz loga vāzē stāv krizantēmas
Un rozes sen jau vītušas,
Ne nāc pie manis ne meklē laimi,
Kas bijis sen jau aizgājis.

Zilais putniņš

Es jau sen tev gribēju ko vaicāt,
mīļo māsiņ.
Kāpēc zilais putniņš šorīt klusē,
mīļo māsiņ?

Laikam zinu, kāpēc šorīt klusē
zilais putniņš.
Vai tu viņu šorīt pabaroji,
mīļo brālīt?

Es jau agri viņu pabaroju,
mīļo māsiņ.
Tomēr zilais putniņš šorīt klusē,
mīļo māsiņ.

Laikam zinu, kāpēc šorīt klusē
zilais putniņš.
Vai tu viņu šorīt apmīļoji,
mīļo brālīt?

Taurenīts

Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns
Gāju vientuļš bez mērķa kautkur
Kad kā sapnī pēkšņi pretī nāci smaidoša
Tā kā taurenītis laukmalē.

Piedz.

Taurenīt, mans taurenīt,
Tavi glāsti vij kā zīds
Taurenīt, mans taurenīt,
Atlido uz īsu brīd

Tavu acu kvēlošās dzīles
Mīlas atvarā lika man grimt
Tavu skūpstu simfonijā laiks apstājās
Bet tad projām man bij jāsteidzās

Viss ir kluss, tik vējiņš dzied dziesmu
Debess jūrā mākonis slīd
Kas to zin, kur gan būs tas nonācis rīt
Gribētos man viņu pavadīt

Trīs runči

Trīs runči kādā krogā par Rīgas jumtiem dzied,
Par jaunību kas garām un arī šķērsām iet,
Cik meiteņu ir mīlēts, cik pelīšu ir ķerts,
No priekiem un no bēdām cik balderjāņu dzerts.

Un saka pirmais runcis, tam donžuāna skats,
Kad es vēl puika biju, man bija baiga acs,
Par kilometru tumsā, pa trim, kad gaisma svīst,
Es manīju kur kaķes pa jumtu kori klīst.

Un saka otrais runcis, kad es vēl biju jauns,
Ak, vai cik skaists es biju, cik elegants un glauns,
Ja ne nu Harijs Liepiņš, tad Jakovļevs, jā gan,
Un visas Rīgas kaķes tad pakaļ skrēja man.

Un saka trešais runcis to garo runča miau,
Es biju pirmais tenors, vairs kaķiem tāda nav,
Uz jumta dāmu bariņš man allaž bija klāt,
Nudien, pat Kārlis Zariņš tā nespēj uzdziedāt.

Trīs runči kādā krogā vēl ilgi maļ un maļ,
Par jaunību, kas paiet un nenāk atpakaļ,
Bet pienāk jaunais runčuks un saka: “Veči, čau!
Man nav, kas jums reiz bija, bet ir kas jums vairs nav.”

Un tādēļ saucam mēs – skaista ir jaunība,
Skaista ir jaunība, tā nenāks vairs.
Tā nenāks, nenāks vairs, tā neatgriezīsies,
Skaista ir jaunība, tā nenāks vairs.

Pelnrušķīte

Visas lepnas mātes meitas
Manaj pilij garām iet.
Jumta spraugās zvaigznes raugās,
Un pa kaktiem vēji dzied.

Nav ne spoguļu, ne zīda,
Kas tik grezni sienas klāj.
Čīkst un ļogās dēļu grīda,
Vecā gulta līdzi tai.

Piedz.
Taču šonakt manā pilī
Visi logi gaiši spīd.
Gaidu tevi, gaidu tevi,
Mana mīļā pelnrušķīt!

Peles karietē jau jūgtas,
Runcis kučier`s sauc jau “nū”!
Mātes meitas netiks lūgtas,
Tikai viena pati tu.

Arī orķestra mums nebūs,
Te bez viņa sienas trīc.
Cauru naksniņu mums dziedās
Klusi, klusi circenīt`s.

Piedz.
Bargā pamāte lai pati
Savā ķēķī galā tiek.
Un lai katlus berž, ja patīk,
Tev pie manis jāpaliek.

Kad mēs pilī kāzas dzersim,
Lai uz galdiem nekrīt sniegs,
Rokā pārvaldnieku ķersim,
Lai viņš jaunu jumtu liek.

Tā es Tevi mīlēšu

Pasaki man vēlreiz,
Kā tu teici daudzreiz:
“ Kam savs draudziņš,
Tas ar savu draudziņu .”
Ai, ai, rudzu lauki
Jūlija naktī,
Mūzikanti nokliedz
Pēdējo valsi.
Jā, jā, jā ! Tumšā naktē ziedēja
Zaļa zāle elpoja,
Lakstīgala klusēja vairs nespēdama.
Tā es tevi mīlēšu.
Kam nav draudziņa,
Tas ar cisu maisu.

Iesim drusku lēnāk,
Neiesim tik ātri.
Paliksim tepatās,
Neiesim nemaz.
Paliksim tumsā
Siena zārdu naktī.
Vienu vārdu naktī
Pasaki man.
Jā, jā, jā ! Tumšā naktē ziedēja
Zaļa zāle elpoja,
Lakstīgala klusēja vairs nespēdama.
Tā es tevi mīlēšu.
Kam nav draudziņa,
Tas ar cisu maisu.

Jauna ziņģe vecā meldiņā

Pilsētā skan kāzu dziesmas
Tā kā ugunīgas liesmas,
Dziesmas skan, dziesmas skan, jautri skan.

Viņš un viņa kāzas svin,
Liekas to jau visi zin,
Tā tas ir, tā tas ir, tā tas ir.

Vīņs puišiem sveikas saka,
Jāsāk mīt tam vīra takas,
Saturies, saturies, grūti ies.

Šodien sieves priecājas,
Viņu pulciņš vairojas,
Labi gan, labi gan, labi gan.

Viņai un Viņam labi,
Jaunu dzīvi sāk tie abi.
Apsveicam, apsveicam, apsveicam.

Lai jums dzīvē labi sokas,
Lai jums laimes pilnas rokas,
Lai tā ir, lai tā ir, lai tā ir.

Laimi, veselību vēlam,
Drīz dot vārdu pirmam dēlam,
Maitai ar, meitai ar, meitai ar.

Naudas maks lai tūkst ar kaudzi,
Labu draugu lai jums daudz,
Novēlam, novēlam, novēlam.

Nu lai pilnus kausus tveram,
Junlaulātiem laimes dzeram,
Vīns ir rūgts, vīns ir rūgts, vīns ir rūgts.

Kāzu nakts

Šovakar, draugi, lai pulksteņi stājas,
Priekos un dziesmās tie netiks mums līdz.
Šovakar, draugi, mēs neiesim mājās,
Kāzas tik sāksies, kad atausīs rīts.

Piedz.
Mūžā tik viena ir tāda diena,
Ir tāda nakts, kāzu dziesma kad skan. (2 r.)

Nenāk ne prātā mums mielastu taupīt,
Glāze pēc glāzes lai ceļas un krīt.
Bet, ja kāds sadomās līgavu laupīt,
Sardze pie durvīm būs modra ik brīd`.

Piedz.
Vecmāmuļ,
nestāvi aizdurvē klusa,
Atceries pati tu jaunību vēl!
Kāzās tev kādreiz reiz pazoles kusa,
Krāsoto grīdu pat nebija žēl.

Piedz.
Ko gan lai jaunajai līgavai vēlam,
Jaunajam vīram ko padomā dot?
Lai tiek pēc kārtas pa meitai un dēlam
Un lai ar kaimiņiem sadzīvot prot!

Piedz.
Klāt ir visgrūtākais solis uz dzīvi.
Tagad mēs prasām, jau divreiz jau lūgts.
Kādēļ vissaldākie vīni ir sīvi,
Kādēļ viss piepeši kļuvis tik rūgts?
Rūgts, rūgts, rūgts,
Rūgts, rūgts, rūgts…

Piedz.

Kāzu valsis

Vakars ielīst ielās klusi, klusi,
Gaišs un priecīgs atmirdz spuldzes stars,
Atkal kāda diena aizgājusi,
Diena, kuru neaizmirst nekad.

Diena šī, kad Tu man pretī nāci,
Balta mirdzoša kā plaukstošs zieds.
Kaut mēs spētu straujās dzīves krācēs,
Nepaklupt un smaidot pāri iet.

Šovakar skan mūsu kāzu valsis,
Visas zvaigznes Tavās acīs mirdz,
Dziesmas dzied un līksmas draugu balsis,
Mūžam neaizmirst šo valsi mums.

Ceļi aizvien īsāki tad liekas,
Draugs ja draugam roku pretī sniedz.
Ceļu ejot, bij` mums jāsatiekas,
Nevarējām garām pasteigties.

Kāpēc māmuļām viz miklas acis,
Savus bērnus dzīvē izvadot.
Brīdī šai kad gribas kaut ko sacīt,
Tikai labo ceļā līdzi dot.

Lai jums dzīve ir kā skaista dziesma,
Kas nāk līdzi ceļos tālajos,
Sasilda kā ugunskura liesma
Ziemas novakaros tumšajos.

Skaniet, skaniet mūzika un smiekli,
Visā dzīvē vienmēr skaniet līdz,
Arī tad kad nebūs viegli, kādreiz,
Vajag mācēt labo ieraudzīt.
Ko nu šovakar lai vairāk sakām?
Lai jums sirds kā medus bite dzied!
Visu mūžu vēlam soļot blakām,
Lai jums laime vienmēr līdzās iet!

Skopa vīra kāzas

Man nozaga līgaviņu kāzu vakarā,
Ko nu vairs tu meklē viņu – vai, vai, vai,
Muzikantu vaina bija – vai, vai, vai,
Tu mums maksu nesolīji – vai, vai.

Vara taures neskanēja kāzu vakarā,
Tādus svētkus iecerēji – vai, vai, vai,
Sanākuši izspiedējus – vai, vai, vai,
Kā tu agrāk neredzēji – vai, vai.

Piedz.
Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

Došu visiem medus alu kāzu vakarā,
Vēl nav visas dziesmas galā – vai, vai, vai,
Atdodiet man līgaviņu – vai, vai, vai,
Sīku naudu skaita viņa – vai, vai.

Šodien manu skopu dabu kāzu vakarā
Nodzersim ar alu labu – vai, vai, vai,
Manta skopa vīra krāta – vai, vai, vai,
Pazūd reizē tam ar prātu kāzu vakarā.

Šūreit saule šōrta lēce

Šūreit saule sōrta lēce
Man māmeņa mīli teic.
Celīs meitiņ, auni kojas
Puškoj sovu vainadzeņ.

Dzīdodama kojas ōvu
Raudodama ŗūzes plyuc.
Dzīdodama appuškoju
Sovu zeiļu vainadzeņ.

Raudodama golvā liku
Sovu zeiļu vainadzeņ.
Lai galveņa nasopēja
Ilgu myužu dzeivojūt.

Lobok saule nalākuse
Na kai tyucī īgojus’
Lobok byutu naauguse
Na dzāroja līgaveņ.

Mičošanas dziesma

Līgodama upe nesa
Zaļu ziedu vainadziņu,
Dziedādamas tautas veda
Vainadziņa vijējiņu.

Vai, meitiņa, vai, māsiņa,
Glabā savu vainadziņu,
Es redēju vedējmāti,
Sievas mici cilājot.

Ņem, tautieti, vainadziņu
Vieglajāmi rociņāmi,
Lai galviņa nesāpēja,
Visu mūžu dzīvojot.

Lieciet manu vainadzīnu,
Jaunās māsas galviņāi
Lai tā viņu godam tura,
Kamēr tautās izvedīs.

Spraudiet manu miršu pušķi,
Jaunajami brālītimi
Lai mūžā viegli bija
Kā jaunami puisēnam.

Līksmojieti, jūs, meitiņas –
Viena meita mazumā,
Varēsieti vēl vieglāki
Atrast savus arājiņs.

Līksmojieti, jūs puisīši –
Viens puisītis mazumā,
Būs lielāka piekrišana

Dziediet sievas, dziediet vīri,
Jūsu pulki vairojasi,
Re, kur divi balodīši
Viens otram solījās.

Dzīvojiet jūs tik mīļi
Kā precētiem piederāsi,
Tad ar mīļa Laimas māte
Abus jūsi lutinās.

Mičošana!

Latvijā atskan kāzu dziesmas
Tā kā ugunīgas liesmas
Dziesmas skan,dziesmas skan,
Jautri skan.

Jānis un Anna kāzas svin,
Liekas to jau visi zin,
Tā tas ir,tā tas ir,tā tas ir.

Inguss puišiem sveikas saka,
Jāsāk mīt tam vīru takas,
Saturies,saturies,grūti ies.
šodien sievas priecājas,
Viņu pulciņš vairojas,
Labi gan,labigan,labi gan.

Annai un Jānim labi,
Jaunu dzīvi sāk tie abi
Apsveicam,apsveicam,apsvecam

Lai jums dzīvē labi sokas,
Lai jums laimes pilnas rokas,
Lai tā ir,lai tā ir,lai tā ir.

Vēlam veselību labu,Abiem vienmēr jautru dabu,
Priecāties,priecāties,priecāties

Naudas maks lai tūkst ar kaudzi
Labu draugu lai jums daudz,
Novēlam,novēlam,novēlam!

Nu lai pilnus kausus tveram,
Jaunlaulātiem laimes dzeram,
Vīns ir rūgts,vīns ir rūgts,vīns ir rūgts!

Vīriņ drusku pasaldini,Tu tak šito lietu zini,
Buču dod,bucu dod,buču dod!!!

Rudacīte

Vai tu dzirdi,Rudacīte,ka pēc tevis mana dziesma
raud?
Raudi,raudi,Rudens Runci,pārāk vēlu pamodies…
Vai tu jūti,Rudacīte,ka aiz spundes kāzu alus rūgst?
Rūgsti,rūgsti,alutiņi- vecu vīru strebjamais…
Nāc pie manis,Rudacīte,tur,kur sēnes dziļi mežā
dīgst!!!
Velti,velti,sēņu veci, baraviku sirmais kungs…

PIEDZ. Nāc pie manis, Rudacīte,
Es tev 3 lazdas liekšu,
Es tev 3 lazdas liekšu, jā!!!
Nāc pie manis, Rudens Runci,
Es tev 3 dēlus došu,
Es tev 3 dēlus došu, jā!!!
Jā,jā,jā,jā,jā- trīs dēlus došu,
Jā,jā,jā,jā,jā- auklēsi tu,
Jā,jā,jā,jā,jā- trīs dēlus došu,
Nē,nē,nē,nē,nē- auklēsi tu!!!!
Vai tu zini,Rudacīte,kā to mūsu pirmo dēlu sauc?
Pirmo sauc par Smuko Jāni- agri rudzu rītā dzimis…
Vai tu zini,Rudacīte,kā to mūsu otro dēlu sauc?
Otro sauc par Stipro Ansi- dzirnakmeņu stundā dzimis…
Vai tu zini,Rudacīte,kā to mūsu trešo dēlu sauc?
Trešā vārds būs Gudrais Mārtiņš-pasaku un teiksmu
dēls…

Projām jāiet

Projām jāiet, projām jāiet,
Es nevaru šeit palikt.
Paliek mani brūni svārki,
Kā tie šūti, nevalkāt.

Projām jāiet, projām jāiet,
Es nevaru šeit palikt.
Paliek mani rudzi, mieži,
Kā apsēti, nenopļaut.

Projām jāiet, projām jāiet,
Es nevaru šeit palikt.
Paliek manis kumeliņis
Kā izaudzis, neiebraukts.

Projām jāiet, projām jāiet,
Es nevaru šeit palikt.
Paliek mana līgaviņa,
Saderēta, nepaņemt.

Projām jāiet, projām jāiet,
Es nevaru šeit palikt.
Te palika pudelīte,
Atkorķēta, neizdzert.

Google Buzz Facebook Twitter Livejournal Google Bookmarks Закладки Yandex Myscoop delicious Slashdot Yahoo My Web

No related posts.

Atbildēt

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Meklēt
oktobris 2015
P O T C P S Sv
« Aug    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Related Posts (YARPP)

No related posts.

Kontakti

Aigars Jansons
Rīga, Latvija
Zvaniet 26469420
e-mail: mygoldline777@gmail.com
skype: a.jansons

Top Site Statistika - TopSite.lv
Free counters!

SEO Powered By SEOPressor